06.06.2017 Anunț promovare grad profesional 26.06.2017

06.06.2017 Anunț promovare grad profesional 26.06.2017

ANUNŢ

      Filarmonica « Paul Constantinescu » Ploieşti organizează examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut în data de 26.06.2017, ora 09.00 – proba practică şi   interviul, pentru următorii salariaţi :

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

Nr. Crt. Numele şi prenumele Grad profesional avut Grad profesional propus
1 Ionita Simona I IA

Condiţii de participare :

  • să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
  • să fi obţinut calificativul «foarte bine » la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel  putin de 2 ori în ultimii 3 an.

Examenul se va desfăşura la sediul Filarmonicii « Paul Constantinescu » Ploieşti, str. Anton Pann nr. 5.

Cererile se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filarmonicii “Paul Constantinescu”, de luni până joi între orele 9.00 -15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

  • cererea de înscriere;
  • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici.

Relaţii suplimentare la telefon 0244/515841

TEMATICA PENTRU EXAMEN

  • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata;
  • Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale institutiilor;
  • H.C.M. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

Intocmit

Radu Camelia

Share this post