07.11.2018 Proces verbal selecție dosare artiști 07.11.2018