Balul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești – Ediția I