Anunț de selecție parteneri – RO-CULTURA – Virtual Concert Hall

Posted by: filarmonica ploiești Category: Anunțuri

Anunț de selecție parteneri – RO-CULTURA – Virtual Concert Hall

Anunț de selecție partaneri

în cadrul Programului RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021,

Apel: Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Aplicant: Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești

Titlul proiectului: VIRTUAL CONCERT HALL –  spațiu pentru unitate în diversitate


În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, în calitate de promotor de proiect anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul „VIRTUAL CONCERT HALL –  spațiu pentru unitate în diversitate”, care va fi depus pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul programului RO-CULTURA – Apelul  3 „Consolidarea antreprenpriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”.


Anunț de selecție parteneri

Anexa 1 - Scrisoare de intenție

Anexa 2 - Fisa partenerului

Anexa 3 - Grile de evaluare

Share this post