Anunțuri

Examen promovare grad 2021 – soluție contestație și rezultat final

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești organizează examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Soluționarea contestației și raportul final al probei practice poate fi descărcat de mai jos.

Examen promovare grad 2021

Soluționare contestație și raport final concurs examen promovare grad 2021.

Partner selection announcement – Donor states – RO-CULTURA – Virtual Concert Hall

Partner selection announcement from donor states

within the RO-CULTURA programme, integral part of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021,

Appeal: Cultural entrepreneurship enhanced and larger audience developed (session 3)

Applicant:  “Paul Constantinescu” Philharmonic of Ploiești

Project title: VIRTUAL CONCERT HALL – a space for unity in diversity

Donor states: Iceland, Liechtenstein and Norway


According to the requirements regarding the transparent and non-discriminating procedure set forth by OUG (Gov.Emergency Order) no. 34/2017 on the financial management of external grants related to The European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and The Public Finance Minister’s Order no. 2840/6560/2017 for the approval of The Implementation Rules of the provisions of OUG no. 34/2017 on the financial management of external grants related to The European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 and The Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

“Paul Constantinescu” Philharmonic of Ploiești, as project promoter, calls for the organization of a selection procedure of national partners in order to sign a Partnership Agreement for the implementation of the project entitled „VIRTUAL CONCERT HALL - a space for unity in diversity”, to be submitted in order to obtain non-refundable financial support within the RO-CULTURA programme – Call 3 „Cultural entrepreneurship enhanced and larger audience developed”.


Partner selection announcement

Annex 1 - Letter of intent

Anunț de selecție parteneri – RO-CULTURA – Virtual Concert Hall

Anunț de selecție partaneri

în cadrul Programului RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021,

Apel: Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Aplicant: Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești

Titlul proiectului: VIRTUAL CONCERT HALL –  spațiu pentru unitate în diversitate


În conformitate cu cerințele privind procedura transparentă și nediscriminatorie prevăzute de OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, în calitate de promotor de proiect anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul „VIRTUAL CONCERT HALL -  spațiu pentru unitate în diversitate”, care va fi depus pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil în cadrul programului RO-CULTURA – Apelul  3 „Consolidarea antreprenpriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”.


Anunț de selecție parteneri

Anexa 1 - Scrisoare de intenție

Anexa 2 - Fisa partenerului

Anexa 3 - Grile de evaluare