Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti, achizitioneaza Servicii fotografice pentru Festivalul International de Jazz – Ploiesti Jazz Festival editia 2022

Posted by: filarmonica ploiești Category: Achiziții publice

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti, achizitioneaza Servicii fotografice pentru Festivalul International de Jazz – Ploiesti Jazz Festival editia 2022

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiesti, achizitioneaza Servicii fotografice pentru Festivalul International de Jazz – Ploiesti Jazz Festival editia 2022 Festival sustinut de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiesti in perioada 26 – 30 octombrie 2022 – servicii de fotografiere, editare digitală a fotografiilor şi inscripţionare pe medii de stocare personalizate.

Valoare estimata a servicilor fotografice – 2500 lei fără TVA.

Mentionam că, sedințele foto se vor realiza pentru evenimentele ce vor avea loc în Piața Festivalului pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiești în perioada mai sus menționată.

Modul de finalizare al achizitiei: incheierea unui contract de servicii cu ofertantul castigator. Semnarea contractului si receptia serviciilor se va face la sediul achizitorului. Plata se va efectua cu ordin de plata în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea serviciilor.

Oferta Financiara se va întocmi conform cerintelor mai sus mentionate.

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei castigatoare este PRETUL CEL MAI SCAZUT in conformitate cu prevederile art.187 alin.(3) lit.d) din Legea nr.98/2016(actualizata).Dintre ofertele admisibile, va fi declarata câstigatoare oferta care are cel mai scazut pret.

Oferta va fi exprimata în lei fara TVA cu mentiune – FIRMA ESTE/NU ESTE PLATITOR DE TVA.Ofertele transmise dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare. Ofertele se vor transmite pana la data de 24.10.2022, la adresa de email: achizitii@filarmonicaploiesti.eu. Pentru mai multe informatii ne puteti contacta prin mail la adresa: office@filarmonicaploiesti.eu

Share this post