Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achiziționează Servicii sonorizare și lumini pentru Festivalul Internațional de Jazz – Ploiești Jazz Festival ediția 2022

Posted by: filarmonica ploiești Category: Achiziții publice

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achiziționează Servicii sonorizare și lumini pentru Festivalul Internațional de Jazz – Ploiești Jazz Festival ediția 2022

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achizitionează Servicii sonorizare și lumini pentru Festivalul Internațional de Jazz – Ploiești Jazz Festival ediția 2022, Festival susținut de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești în perioada 26 – 30 octombrie 2022.

Număr total concerte: 10

Locație desfășurare: sala “Ion Baciu” a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești Configuratie sală: P+balcon / 270 locuri.

Valoare estimată a contractului pentru 5 zile de Festival – 42000 lei fără TVA.

Modul de finalizare al achiziției: încheierea unui contract de servicii cu ofertantul căștigător. Semnarea contractului și recepția serviciilor se va face la sediul achizitorului. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea serviciilor.

Oferta Financiară se va întocmi conform cerințelor din Anexa tehnică anexată la prezentul anunț.

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câstigatoare este PRETUL CEL MAI SCAZUT în conformitate cu prevederile art.187 alin.(3) lit.d) din Legea nr.98/2016(actualizata).Dintre ofertele admisibile, va fi declarata câstigatoare oferta care are cel mai scazut pret.

Oferta declarata castigatoare va fi publicata in catalogul SICAP de unde va fi achizitionată direct de catre Filarmonica Paul Constantinescu”.

Oferta va fi exprimata în lei fara TVA cu mentiune – FIRMA ESTE/NU ESTE PLATITOR DE TVA.Ofertele transmise dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare. Ofertele se vor transmite pana la data de 24.10.2022 orele 11.00, la adresa de email: achizitii@filarmonicaploiesti.eu. Pentru mai multe informații ne puteti contacta la nr. de tel +40 727422444 Aldea Ionut sau mail: ionutz_aldea@yahoo.com.

Anexa Tehnică - Ploiești Jazz Festival 2022

Descarcă Anexa Tehnică – Ploiești Jazz Festival 2022.

Proces verbal - selecție oferte

Descarcă Proces verbal – selecție oferte

Share this post