Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achiziționează Servicii sonorizare și lumini și ecran led pentru pentru evenimentele din Piața Festivalului de Jazz.

Posted by: filarmonica ploiești Category: Achiziții publice

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achiziționează Servicii sonorizare și lumini și ecran led pentru pentru evenimentele din Piața Festivalului de Jazz.

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, achiziționează Servicii sonorizare și lumini și ecran led pentru pentru evenimentele din Piața Festivalului de Jazz.

Locație desfășurare : Piața Festivalului Esplanada Palatului Culturii din Ploiești- perioada 27 – 30 octombrie

Valoare estimată a contractului pentru 4 zile de evenimente – 29 000 lei fără TVA.

Modul de finalizare al achiziției: încheierea unui contract de servicii cu ofertantul câștigător. Semnarea contractului și recepția serviciilor se va face la sediul achizitorului. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul de Trezorerie al furnizorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii pentru prestarea serviciilor.

Oferta Financiară se va întocmi conform următoarelor cerințe tehnice :

Sunet

 • – 2/buc. basi – 3000w (Nexo, Jbl sau similar)
 • – 2/buc. topuri – 3000w
 • – 2/buc. amplificatoare 4000w Camco, Crown sau similar)
 • – Crossower (daca este cazul)
 • – mixer analogic 6 canale (Allen Heath, Midas sau similar)
 • – conectica aferenta
 • – distributie 380v 32A
 • – Preluarea concertelor din sala de spectacole Ion Baciu a filarmonicii Paul Constantinescu in timp real.

Lumini

 • – 6/buc. Beam R15 (Robe Pointe sau similar)
 • – 6/buc. proiectoare LED outdoor ( Prolights sau similar)
 • – comanda DMX (Martin sau similar)
 • – 4/buc. Gobo personalizat Robe
 • – Ecran LED Outdoor 3x2m, schela, procesor video, ancorare cu rezervoare apa 1000L.
 • – Difuzare video a concertelor sustinute in sala Ion Baciu din cadrul Festivalului de Jazz 2022.
 • – Amenajare, decorare remorca TIR 12/2,5m.
 • – Tehnician lumini
 • – Tehnician video
 • – Tehnician sunet
 • – 6 tehnicieni montaj, manipulare

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câstigatoare este PRETUL CEL MAI SCAZUT în conformitate cu prevederile art.187 alin.(3) lit.d) din Legea nr.98/2016(actualizata).Dintre ofertele admisibile, va fi declarata câstigatoare oferta care are cel mai scazut pret.

Oferta declarata castigatoare va fi publicata in catalogul SICAP de unde va fi achizitionată direct de catre Filarmonica Paul Constantinescu”.

Oferta va fi exprimata în lei fara TVA cu mentiune – FIRMA ESTE/NU ESTE PLATITOR DE TVA.Ofertele transmise dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare. Ofertele se vor transmite pana la data de 24.10.2022 orele 11.00, la adresa de email: achizitii@filarmonicaploiesti.eu. Pentru mai multe informații ne puteti contacta la nr. de tel +40 727422444 Aldea Ionut sau mail: ionutz_aldea@yahoo.com.

Proces verbal - selecție oferte

Descarcă Proces verbal – selecție oferte

Share this post